Rozlewisko Morąskie

14-300 Morąg

Pokaż na mapie

Morąg

gmina

użytek ekologiczny położony na południowo-zachodnim krańcu Morąga, w gminie Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-mazurskie. Dawne Jezioro Morąskie zostało osuszone w 1867 r. przez prywatnego właściciela[1], za zezwoleniem władz miasta, obecnie na mapach zaznaczone jako Trzęsawisko lub Rozlewisko Morąskie. Prawdopodobnie dawniej Jezioro Morąskie nosiło pruską nazwę: Mawrin, Maurin lub Morin. W Średniowieczu, woda z Jeziora Morąskiego, drewnianymi kanałami doprowadzana była do studni w mieście. Możliwe, że powodem osuszenia jeziora (i zamienienia na łąki) była eutrofizacja i zanieczyszczenie wód jeziornych (najpewniej odbierało ścieki bytowe z miasta). Nie wiadomo kiedy i na skutek jakich procesów dawne jezioro ponownie napełniło się wodą. Rozlewisko Morąskie to ekosystem bagienny z licznymi gatunkami roślin wodno–błotnych oraz miejsce gniazdowania ponad 150 gatunków ptaków (aż 18 spośród gniazdujących tu gatunków znajduje się na liście "Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt"), a także przystankiem ptaków migrujących. Zlatują tu m.in. gęsi zbożowe, gęsi białoczelne i gęsi gęgawe. Rozlewisko obejmuje 128,7 ha. Wcześniej spływały do rozlewiska ścieki bytowe z miasta Morąga, zwiększając eutrofizację zbiornika. Obecnie teren jest rekultywowany, wybudowano nową groblę, przekształcając w trasę spacerową. Ustawiono dwie wieże widokowe, z których wygodnie można obserwować ptaki i panoramę rozlewiska. Ustawiono kilka tablic edukacyjnych, tworząc ścieżkę edukacyjną o długości ok. 3 km. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy obwodnicy Morąga, która ma przebiegać skrajem rozlewiska.

Dojazd i godziny otwarcia


14-300 Morąg
woj.warmińsko-mazurskie
gmina Morąg

Godziny otwarcia

Poniedziałek: brak danych
Wtorek: brak danych
Środa: brak danych
Czwartek: brak danych
Piątek: brak danych
Sobota: brak danych
Niedziela: brak danych

Dodatkowe informacje

Koszt wstępu: Wstęp bezpłatny
Grupy celowe
  • Atrakcja ciekawa również dla dzieci
  • Atrakcja dla seniora
  • Dla niepełnosprawnych
Tylko dla dzieci w wieku
  • 0-3
  • 3-6
  • 6-9
  • 9-12
  • 12-16
Zasięg
  • Atrakcja lokalna
Kierunek Miasta