Inspiracje

Leżące w niewielkiej odległości od Krakowa Staniątki to ciekawy cel wycieczki dla tych, którzy w trakcie swych krajoznawczych wypraw po Polsce chcą się spotkać z najciekawszymi zabytkami sztuki sakralnej. Małopolska, jako region o. Continue reading