Mikropale iniekcyjne stosowane są najczęściej do wzmacniania fundamentów ze względu na fakt, że ich użycie jest mało inwazyjne w stosunku do wzmacnianego obiektu. Warto jednak wiedzieć, że mogą mieć one także zastosowanie w innych przypadkach. Przeczytaj nasz artykułu, a poznasz zalety wykorzystania mikropali przy posadowieniu słupów energetycznych.

Czym się charakteryzują mikropale?

Mikropale to jeden z rodzajów palisad, który sprawdza się zarówno w budownictwie prywatnym, jak i przemysłowym czy usługowym. Mikropale iniekcyjne, nazywane są również palami fundamentowymi, to pale wiercone o średnicy mniejszej niż 30 cm. Zalicza się do nich również pale przemieszczeniowe o średnicy mniejszej niż 15 cm. O to, gdzie są one najczęściej stosowane, zapytaliśmy przedstawiciela Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów.

Mikropale stosuje się je najczęściej w celu wzmocnienia fundamentów już istniejących budynków i mostów oraz do stabilizacji obiektów na gruntach słabonośnych. Coraz częściej mikropale służą również do kotwienia elementów podlegających wyporowi czy nawet dużych mostów. Pozwalają one na postawienie budynku bez względu na warunki wodno-gruntowe. Doskonale nadają się także do stabilizacji osuwisk i nasypów, jak również do zabezpieczania ścian głębokich wykopów, wyjaśnia nasz rozmówca.

Warto wiedzieć, że mikropale mają jeszcze jedno zastosowanie – coraz chętniej są wykorzystywane przy posadowieniu słupów energetycznych.

Zalety wykorzystania mikropali przy posadowieniu słupów energetycznych

Palowanie ma zastosowanie przy posadowieniu słupów energetycznych przede wszystkim ze względu na fakt, że rozwiązanie to jest wydajne, a także umożliwia użycie lekkiego sprzętu. Dzięki temu prace z wykorzystaniem mikropali można stosować w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Innym walorem jest także duża nośnością, wysoka sztywność osiowa i małe osiadanie. Zastosowanie mikropali sprawia, że słupy osadzone są stabilnie. Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod jest bowiem wiercenie w podłożu głębokich otworów, które pozwalają dotrzeć do wytrzymałych warstw gruntu. W celu stabilizacji dodatkowo stosuje się płuczkę cementową lub też umieszcza się odpowiednie zbrojenia. Wszystko to sprawia, że słupy posadowione są sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie.