Pierwsza wzmianka o Siewierzu pochodzi z 1125 roku. Początkowo Siewierz wchodził w skład kasztelanii bytomskiej, zaś w początkach XIII wieku sam był już siedzibą kasztelanii. W 1276 roku otrzymał prawa miejskie. Miasto dość często zmieniało właścicieli. W połowie XIV wieku w zachowanych dokumentach po raz pierwszy pojawia się określenie „księstwo siewierskie”. W 1443 roku stało się ono własnością biskupa krakowskiego Zbigniewa Oleśnickiego. W 1486 roku kolejny biskup został księciem siewierskim i z racji tego posiadał tu władzę zarówno ustawodawczą, jak i sądowniczą.


Księstwo siewierskie cieszyło się dużą samodzielnością, posiadało nawet własne wojsko. Było ważnym ośrodkiem przemysłowym, gdyż wydobywano tu rudy srebra i ołowiu. Działały tu trzy komory celne, które działały przy trakcie handlowym łączącym Ruś ze Śląskiem. W 1790 roku księstwo siewierskie zostało włączone do Korony, zaś po III rozbiorze znalazło się z zaborze pruskim. Przez kilka lat podlegało władzy Napoleona, zaś po jego upadku znalazło się w zaborze rosyjskim. W drugiej połowie XIX stulecia nastąpił upadek miasta, a Siewierz stracił swą dobrą pozycję gospodarczą. Po upadku powstania styczniowego utracił prawa miejskie.

Siewierz – z kart historii

W okresie II wojny światowej Siewierz znalazł się w granicach III Rzeszy. Hitlerowska okupacja przyniosła sporo szkód na tym terenie. Po zakończeniu wojny miasteczko powoli dźwigało się z upadku. W 1962 roku Siewierz odzyskał jednak prawa miejskie, zaczął podejmować nowe inicjatywy gospodarcze i znacznie rozwinął turystykę.
W Siewierzu zachowało się wiele ciekawych zabytków. To właśnie tu znajduje się jeden z najstarszych zabytków w województwie śląskim – romański kościół św. Jana Chrzciciela. Został on wzniesiony przez Piotra Dunina w 1140 roku, zaś w XVII wieku dobudowano do niego kruchtę oraz barokową wieżyczkę na sygnaturkę. Sam kościół został zbudowany z kamienia ciosowego.

Drugim ważnym zabytkiem jest barokowy kościół św. Macieja Apostoła. Jego budowę rozpoczęto w XV wieku, jednak przebudowa w XVIII stuleciu całkowicie odmieniła jego charakter.

Najbardziej znanym zabytkiem Siewierza jest pochodzący z XIV wieku zamek biskupów krakowskich. Twierdza ta ma kształt nieregularnego czworoboku otoczonego dziedzińcem. Dostępu do zamku broniły mury zewnętrzne waz z ośmioboczną wieżą bramną. Biskupi mieli tu swój dwór, sędziów oraz wójtów.