Dziś jest to spokojne miasto leżące w pobliżu Krakowa, które turyści traktują głównie jako doskonały punkt wypadowy na tereny Garbu Tenczyńskiego oraz Rowu Krzeszowickiego. Krzeszowice są jednocześnie miejscem atrakcyjnym dla krajoznawców, a na ich terenie nie brak zabytków, które przypominają o uzdrowiskowej przeszłości tej miejscowości. Co warto tutaj zobaczyć?


Krzeszowice istniały już w XIII wieku, a w XIV stuleciu nazwa tej miejscowości bardzo często pojawia się w dokumentach. W połowie XVI wieku Krzeszowice stały się częścią majątku Tęczyńskich – możnych panów, do których należał m. in. potężny zamek w miejscowości Rudno. Później Krzeszowice należały m. in. do Opalińskich i Czartoryskich, a ostatnimi właścicielami tego majątku byli Potoccy.

Swą sławę Krzeszowice zawdzięczają jednak nie tyle znanym panom, co tutejszym wodom. Ich lecznicze właściwości znane są od połowy XVII wieku. To dzięki nim Krzeszowice mogły się przemienić w ważne uzdrowisko, które ze względu na bliskość Krakowa i malownicza okolicę szybko stało się popularnym miejscem wypoczynku. Największe zasługi dla rozwoju Krzeszowic jako miejscowości uzdrowiskowej mają Potoccy, a dokładniej Artur Potocki i jego żona, Zofia z Branickich. To dzięki nim powstały słynne łazienki „Zofia” oraz wiele innych obiektów, dzięki którym Krzeszowice stały się miejscem bardziej przyjaznym dla kuracjuszy.

Krzeszowice – co warto zobaczyć?

Jeszcze w połowie XIX wieku Krzeszowice były kurortem bardzo popularnym, jednak moda na dalsze wyjazdy sprawiła, że na przełomie XIX i XX wieku znaczenie tego uzdrowiska zmalało. Nie przeszkodziło to jednak Krzeszowicom w otrzymaniu praw miejskich (w 1924 roku) oraz w nadaniu tej miejscowości statusu uzdrowiska (w 1928 roku). I choć współczesne Krzeszowice to nie tyle uzdrowisko, co punkt wypadowy na Jurę, turyści nudzić się tu nie będą. Czeka na nich ciekawa zabudowa, przy czym zabytkami wyjątkowo ważnymi są łazienki „Zofia” oraz kościół św. Marcina z I połowy XIX wieku. Zachwyca też piękny park, na terenie którego można zobaczyć dwa pałace – ciekawe zabytki po rodzinie Potockich. Dla miłośników historii wielką ciekawostką może się okazać wizyta na cmentarzu, na terenie którego zachowało się neogotyckie mauzoleum generała Józefa Chłopickiego. Cennymi zbiorami może się też pochwalić Muzeum Ziemi Krzeszowickiej, w którego zbiorach nie brak pamiątek związanych z uzdrowiskową historią tej miejscowości.