Polscy przedsiębiorcy stale zmagają się z problemem zapełnienia wolnych stanowisk pracy. Z pewnością nie pomaga tu ponadto duża rotacja pracowników, co również niekorzystnie odbija się na kondycji wielu firm. Agencja Pracy Bisar wychodzi naprzeciw tym problemom i oferuje przedsiębiorcom rozwiązania szyte na miarę potrzeb ich biznesów.

Brak wystarczającej liczby pracowników?

Niedostateczna ilość rąk do pracy oraz duża rotacja w firmie to problemy, które wymagają pilnej interwencji, zwłaszcza gdy mowa nie o pojedynczych stanowiskach pracy, a o ich setkach czy tysiącach. Przedsiębiorca, który nie dysponuje odpowiedniej wielkości kadrą nie jest w stanie sprostać potrzebom rynkowym, przez co skazany jest na chwilowe zastoje w biznesie lub wyłącznie częściowe wykorzystanie możliwości, które daje rynek. Problem ten spowalnia rozwój wielu firm nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

Rozwiązaniem są pracownicy z Filipin

Wielu przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników z Azji (zobacz: https://bisar.pl/pracownicy-z-azji/)- zwłaszcza pracownicy z Filipin cieszą się dużym zainteresowaniem. Filipińczycy należą do narodów o bardzo przyjaznym usposobieniu. Są to osoby wyjątkowo pracowite, zaangażowane i lojalne, a przy tym bezkonfliktowe i sumienne. Chętnie przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych i dobrze się czują w naszym kraju. Pracownicy z Filipin nie mają problemów z adaptacją w Polsce, ponieważ nasze kraje są bardzo bliskie kulturowo. Łączy nas między innymi ta sama religia – Filipiny to także państwo katolickie. Również bariera językowa nie stanowi dla Filipińczyków problemu, ponieważ językiem urzędowym w ich kraju jest język angielski. Przedsiębiorcy cenią pracowników z Filipin szczególnie ze względu na niską rotację, jednak należy wspomnieć, że procedura ich rekrutacji i zatrudnienia jest jeszcze dość skomplikowana i najlepszym sposobem jest zgłoszenie się do doświadczonej Agencji Pracy. Bisar specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Filipin i jednocześnie jest pierwszą polską agencją, która otrzymała oficjalną akredytację do sprowadzania Filipińczyków. Warto zaznaczyć, że Bisar nie ogranicza się wyłącznie do samej rekrutacji, ponieważ we współpracy ze swoim partnerem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich prowadzi również centrum szkoleniowe dla Filipińczyków. Prowadzone tam kursy zawodowe przygotowują kandydatów do pracy, dzięki czemu czas ich wdrożenia na nowym stanowisku jest krótszy.

Zobacz także: http://portalnews.pl/pracownicy-z-azji-na-polskim-rynku-pracy/

Postaw na outsourcing procesowy

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z niedostateczną ilością rąk do pracy z pewnością docenią outsourcing procesowy. Tego typu współpraca z Agencją Pracy polega na przeniesieniu części obowiązków lub procesów na podmiot zewnętrzny. W ramach outsourcingu procesowego eksperci Bisar nie tylko rekrutują potrzebną kadrę, ale również szkolą ją i wdrażają w funkcjonowanie przedsiębiorstwa, zapewniają badania medyczne, a także przejmują bezpośredni nadzór nad pracą i wydajnością pracowników, zapewniają im atrakcyjny system lojalnościowy oraz zajmują się ich obsługą kadrowo-płacową. Korzyści z wdrożenia outsourcingu procesowego jest wiele. Przede wszystkim Bisar udało się zminimalizować rotację pracowników. Dzięki pracownikom z Filipin, którzy są lojalni wobec pracodawcy można zmniejszyć rotację do zaledwie 5%. W ten sposób wydłużyć można również średni okres pracy jednego pracownika – w przypadku Filipińczyków pracujących w procedurze karty pobytu okres ten sięga aż 3 lat. Należy również wspomnieć, że outsourcing procesowy to także zwiększenie wydajności wydzielonych zadań, a także większa elastyczność i znaczne przyspieszenie reakcji na zmienność biznesu i rynku.

Partnerem artykułu jest Bisar.pl