Polskie prawodawstwo cechuje się bardzo dużą liczbą nowelizacji. Dla przykładu w 2019 roku nowelizacja prawa podatkowego liczyła sobie 362 strony. A mówimy wyłącznie o jednej dziedzinie prawa. Nowelizacje nie ominęły również prawa karnego. Do niedawna jazda po alkoholu rowerem traktowana była jako przestępstwo. Od pewnego czasu taki czyn może być traktowany co najwyżej jako wykroczenie. W dzisiejszym wpisie chciałbym pokazać Ci, jak obecnie wygląda regulacja prawna dotycząca jazdy pod wpływem alkoholu.

Nie sposób jednym zdaniem odpowiedzieć na pytanie co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu w 2019 rok. Spowodowane to jest wielością regulacji, dotyczących tej kwestii (zobacz więcej na: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-co-grozi/).

Jazda po alkoholu – konsekwencje

Po pierwsze należy rozróżnić przestępstwo jazdy po alkoholu od wykroczenia. Z przestępstwem jazdy po alkoholu mamy do czynienia, gdy osoba znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Za ten czyn grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Oprócz tego osoba taka musi się liczyć z obowiązkiem uiszczenia świadczenia w kwocie od 5 do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat, do lat 15. Należy podkreślić, że ze stanem nietrzeźwości mamy do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jazda po alkoholu – kara grzywny, czy więzienie. Dowiedz się więcej: http://portalnews.pl/jazda-po-alkoholu-kara-grzywny-czy-wiezienie/

Natomiast za jazdę po alkoholu w 2019 roku, kiedy nasz czyn jest wykroczeniem grozi nam kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Z wykroczeniem mamy do czynienia, gdy znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzimy pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Różnica między wykroczeniem polega na dopuszczalnym stężeniu alkoholu. W przypadku wykroczenia granica ta wynosi od 0,10 do 0,25 mg alkoholu w 1 l wydychanego powietrza.

Materiał powstał we współpracy z https://autoadwokat.pl/