Pięknych świątyń w Polsce nie brakuje, a każda z nich jest cennym zabytkiem architektury. Wśród tych, którym z pewnością warto się uważniej przyjrzeć, znajduje się katedra w Tarnowie. Dlaczego warto zwiedzić tę świątynię? Jakie dzieła sztuki można podziwiać w jej wnętrzu?

Orientowana, trzynawowa świątynia w Tarnowie to cenny zabytek architektury sakralnej, który może się pochwalić historią sięgającą XIV stulecia. Jej wieża, licząca sobie 72 metry wysokości, jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów w panoramie miasta, a potężna sylwetka bazyliki katedralnej od lat intryguje miłośników sztuki.

Najstarsza część katedry to nawa główna, z kolei najmłodszy jest chór muzyczny, dobudowany pod koniec XIX wieku. Pod chórem tym można ujrzeć pierwszą ciekawostkę. To stalle kanonickie kapituły kolegiackiej, będące cennym zabytkiem z XV stulecia. Uwagę przyciąga też barokowa chrzcielnica z XVII wieku oraz neogotycka ambona, pochodząca z końca XIX wieku.

Tarnów i jego atrakcje

Prezbiterium powstawało etapami, od XV do XIX wieku. Można w nim ujrzeć wiele ciekawych pomników nagrobnych, m. in. pomnik Barbary z Rożnowa oraz Zofii Tarnowskiej. Największą uwagę przyciąga jednak dwukondygnacyjny pomnik autorstwa Jana Marii Padovano, który przypomina tak znaną osobistość, jaką był hetman Jan Tarnowski, oraz jego syna – Jana Krzysztofa. Ozdobiony scenami batalistycznymi pomnik jest wyjątkowym dziełem sztuki, obok którego nie można przejść obojętnie. Renesansowy pomnik Ostrogskich, pomnik księcia Sanguszki – oto kolejne dzieła sztuki, które warto zobaczyć. Ciekawie prezentuje się też kaplica Matki Bożej Szkaplerznej, w której do dziś widoczne są fragmenty polichromii z początków XVI stulecia. Malowidła te przedstawiają sceny maryjne i pasyjne, mają też ogromną wartość historyczną i artystyczną.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę w trakcie zwiedzania tego niezwykłego kościoła? Na gotycko-renesansowy portal, który zdobi południowy przedsionek, oraz na witraż z XIX wieku, przedstawiający pokłon Trzech Króli. Warto też zwrócić uwagę na figurę Matki Bożej Bolesnej. Wykonana w XVII wieku, słynąca łaskami, jest główną ozdobą bocznego ołtarza nawy południowej. Uwagę przyciąga również północny przedsionek, ozdobiony najstarszym w katedrze, XV-wiecznym portalem. Obecnie jest on Kaplicą Martyrologii Polskiej. To właśnie tu można zobaczyć ołtarz, w którym prezentowany jest obraz przedstawiający bł. ks. Romana Sitko, męczennika Oświęcimia. W kaplicy tej można zobaczyć również tablicę z nazwiskami wszystkich księży z diecezji tarnowskiej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej.

Katedra, którą można podziwiać w Tarnowie, to cenny zabytek oraz miejsce, które z pewnością doceni każdy miłośnik sztuki sakralnej. Pomnik nagrobny hetmana Jana Tarnowskiego, wspaniałe epitafia, polichromie i witraże – oto dzieła sztuki, z powodu których warto zajrzeć do wnętrza tej świątyni.